Znalazłeś/aś lub kupiłeś/aś ciekawą działkę, dowiedz się jaki powinien być Twój kolejny krok!

Zaktualizowano: 28 maj 2021


Dziś opiszę jakie "kroki milowe" powinieneś/naś wykonać do momentu rozpoczecia budowy domu.

Proces wydaje się być bardzo łatwy. Kluczowym słowem jest stwierdzenie "wydaje się być". Nic bardziej mylnego. Żeby wykonać wszystko prawidłowo należy zasięgnąć konsultacji u architekta.

Weryfikacja tematu u specjalisty pomoże Ci przejść spokojnie przez całą PROCEDURĘ.

PAMIĘTAJ! TO, CO WYDAJE SIĘ TANIE BĘDZIE DROGIE, JEŻELI WYKONASZ TO W NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB!


Poniżej instrukcja :)


ZANIM WYBUDUJESZ, JAKIE INFORMACJE POTRZEBUJESZ:


1. DZIAŁKA. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.

Dokument zawiera warunki zabudowy zgodne z prawem miejscowym. Dokument uzyskujesz w urzędzie gminy w wydziale planowania przestrzennego (wniosek można uzupełnić na miejscu).

Ważne elementy planu:przeznaczenie, linia zabudowy, powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, intensywność zabudowy, wymagania dotyczące kształtu dachu, kolorystyki.

Wymagania:konieczność uzgodnień zabudowy z konserwatorem, dystrybutorem sieci, wyłączenia z zabudowy związane z ograniczeniami: przebieg linii energetycznej, rurociągu itd. Dodatkowo w planie masz wymagania związane z: ogrodzeniem lub mediami Np. zbiorniki deszczówka itd.

Uzgodnienia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinny być uzyskane przez złożeniem wniosku o pozwolenie na budowy!


2. DZIAŁKA. BRAK MIEJSCOWEGO PLANU. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WARUNKI

ZABUDOWY.

Przygotowany przez architekta: opis inwestycji, mapa, rzut inwestycji, parametry zapotrzebowania na media oraz promesa gestorów na zaopatrzenie inwestycji w media: gaz, woda, kanalizacja, prąd.

3. PROJEKT UPROSZCZONY/ BUDOWLANY ORAZ TECHNICZNY.

Projekt budowlany, konstrukcyjny, wykonawczy na instalację gazową (wymóg zgłoszenia), wykonawczy na pozostałe instalacje.

4. ADAPATACJA PROJEKTU GOTOWEGO.

Warto porównać wybrany projekt z wymogami planu. Architekt powinien nanieść zmiany i uzupełnienia.

5. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

Musi być zaktualizowany przez geodetę. Powstaje na bazie mapy zasadniczej. Na podstawie tej mapy architekt przygotowuje rysunek zagospodarowania terenu: budynek wraz dojazdem, deszczówką i innymi elementami.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Badanie geologiczne - niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Geolog wykonuje 2-4 odwierty. Potrzebne do określenia fundamentów (płyta/ławy fundamentowe).

7. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZY.

Uzyskujesz je na etapie projektu, wymagają czasu. Z warunków otrzymasz informacje, co należy wykonać, żeby podpisać umowę przyłączeniową. Jeśli nie ma przyłączy należy wykonać ich projekt i złożyć do urzędu.

8. ZGODA NA WJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ.

Jeśli nie masz drogi dojazdowej, należy uzgodnić z zarządca drogi korzystanie z niej (właściciel prywatny, gmina ZDiZ)

9. WYŁACZENIE Z PRODUKCJI ROLNICZEJ/LEŚNEJ.

Jeśli działka ma przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne lub uzyskała warunki zabudowy, a ma określoną klasę gruntu, trzeba go zmienić na grunt budowlany tj. wyłączyć część terenu z produkcji rolnej/leśnej – wniosek do Starostwa Powiatowego lub do regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wiąże się to z opłatą (do 500 m2 bez opłaty).

10. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ZGŁOSZENIE BUDOWY.

Decyzja 65 dni – pozwolenie na budowę. Zgłoszenie 21 dni na zgłoszenie uwag w projekcie, jeśli nie będzie uwag można otwierać dziennik budowy i zgłaszać zamiar rozpoczęcia budowy w inspektoracie budowlanym. Wniosek o pozwolenie na budowę składamy w Starostwie Powiatowym lub urzędzie Miasta. W sytuacji, jeśli w projekcie są nieprawidłowości dostajesz informacje z urzędu o uzupełnienie braków, a termin wydania pozwolenia jest wydłużany. Po otrzymaniu pozytywnej informacji odbierasz pozwolenie. Uprawomocnienie 2 tygodnie. W urzędzie rejestrujesz dziennik budowy, a następnie zgłaszasz zamiar rozpoczęcia budowy PINB.


Jeśli masz pytania pisz!

Odpowiem na każdy mail :)57 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie